Kan Tahlilleri Hakkında Bilgi: Lökosit ve Trombosit Nedir?

15:14 Adem Döğer 0 Comments

PLT (trombosit sayısı): Pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Pıhtılaşma, demir eksikliği anemisi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Hangi yerde, ne gibi eksikliklerin olduğu konusunda bilgi verir.

MPV: trombositlerin ortalama büyüklüğünü gösterir.

PDW: trombositlrin birim yüzeye dağılım genişliğini gösteren bulgudur.

WBC (Beyaz kan hücresi= lökosit): Akyuvar sayısını belli eden bulgudur. Vücut savunmasında ve bağışıklıkta görevli olan lökosit hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Sağlıkla alakalı birçok durum, bu miktarı etkiler. Kemik iliğinde üretilen lökositler renksizdir ve şekilleri asimetriktir. WBC’nin yüksek olmasını: anemi, enfeksiyon, sistemik rahatsızlığın bulunması, zarar görmüş dokuların bulunması ve benzeri olaylar tetiklerken; az olmasını ise kemoterapi, radyoterapi gibi ( zararlı ışınlara maruz kalma), dalak, karaciğer hastalığı, enfeksiyon ve otoimmun hastalıklar vs. bu durumu azaltan bulgular arasındadır.

Lökositler: nötrofil, lenfosit, bazofil, monosit, makrofaj, eozinofil oluşturmaktadır.

Nötrofil: bulduğu yabancı partikülü içine alır ve içindeki enzimlerle parçalar.

Lenfosit: vücuda dışarıdan giren mikroorganizmayı tanıyıp, onlara uygun antikor üretir.

Monosit ve Makrofaj: Monosit, hücrelerde; makrofaj, dokularda fagositoz yapan lökositin bir başka elemanıdır.

Eozinofil: Parazitlere karşı yabancı partikülleri yok etmede belirgin rol oynayan başka bir bileşendir.

Bazofil: Fagositoz yeteneği olmasına rağmen, çeşitli maddeleri salgılaması asıl fonksiyonudur.


Bu bilgilerin haricinde kişide sorun olup olmadığı hakkında kesin bilgi ise, ölçülen değerin yanındaki sütunda, testin normal aralığı bulunmaktadır. Elde edilen değer, bu değerin altında ise L(Low=Düşük), üstünde ise H(High=Yüksek) ile yazılmaktadır. Bu değerler kişinin yaşına, ortam şartlarına, cinsiyetine, egzersiz durumuna, yüksek rakımlı bir yerde yaşayıp yaşamadığına, yakın zamanda kanamalı bir hastalık geçirip geçirmediğine göre ve hastalık durumuna göre değiştiğini unutmamak gerekir. Tahlil sonuçları ile uzmanınıza danışırken bu durumlar varsa mutlaka söylemenizde fayda vardır. Aksi takdirde daha fazla tahlil istenilmesine ve gereksiz ilaç kullanımına yol açacağını da unutmamak gerekir.


Bu yazılara da göz at !!

0 yorum: